0

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان حکیم صفایی، پلاک 273، شرکت پارت چوب

کد پستی :8187154441

آدرس کارخانه: جاده اصفهان شیراز، شهرک صنعتی بزرگ رازی، خیابان پنجم، نبش فرعی اول

تلفن دفتر مرکزی: 18- 33245015-031